Statut

Wybierz rok

Statut SSM II st

STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W SZCZECINIE Podstawa prawna statutu: Ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 i 949) art 98, art 99, Ustawa o Systemie Oświaty (Dz. u. Z 2016 poz. 1943