Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut SSM II st

STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W SZCZECINIE Podstawa prawna statutu: Ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 i 949) art 98, art 99, Ustawa o Systemie Oświaty (Dz. u. Z 2016 poz. 1943

Statut SSMI st

Statut Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie Podstawa prawna statutu: - ustawa o systemie oświaty, - rozporządzenie MKiDN z 31 sierpień 2016 r w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, - rozporządzenie MKiDN z 2 lipca 2014 r, oraz rozporządzenie z 9 grudnia 2010 r w sprawie...